Bram Wauters over vrouwen en voorkeurstemmen

Bram Wauters over vrouwen en voorkeurstemmen

Eén van de actoren die iets kunnen doen aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen zijn kiezers. Kiezers hebben bij verkiezingen de keuze tussen het uitbrengen van een lijststem (voor de partij) en het uitbrengen van een voorkeurstem voor één of meerdere kandidaten.

Politieke genderstereotypen: zijn mannen competenter en vrouwen linkser?

Politieke genderstereotypen: zijn mannen competenter en vrouwen linkser?

Vrouwen zijn nog steeds in de minderheid in onze parlementen en regeringen. Politiek-wetenschappelijk onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van vrouwen haalt verschillende redenen aan om dit te verklaren. Een hiervan is het bestaan van politieke genderstereotypen als een onderliggende verklaring voor een mogelijke weerstand bij kiezers tegenover vrouwelijke kandidaten.

Over plakkende vloeren en draaideuren

Over plakkende vloeren en draaideuren

In de politiek wetenschappelijke literatuur worden heel wat verschillende termen naar voren geschoven als het gaat over vrouwen in de politiek. Een voorbeeld van zo’n term is het glazen plafond. We kennen het allemaal, maar weten we ook wat het precies betekent?

Gemeenschappelijk memorandum Raden van Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen

Gemeenschappelijk memorandum Raden van Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen

De Waalse, federale en Brusselse raad van gelijke kansen voor vrouwen en mannen hebben een gemeenschappelijk memorandum gelanceerd voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Als al hun voorstellen worden uitgevoerd, leven we in een wereld waarin vrouwen en mannen gelijk zijn aan elkaar.