Waarom?

Heb je nog steeds argumenten nodig om op vrouwen te stemmen?

Hier komen ze:

1. Helft van de bevolking = helft van de macht

Vrouwen maken meer dan de helft van de bevolking uit, maar dat is te weinig te merken in de politiek. Integendeel: in de parlementen zijn vrouwen anno 2019 nog altijd niet gelijk vertegenwoordigd, en bedienen mannen nog steeds de knoppen van de macht. In 2017 telden we 39% vrouwelijke verkozenen op federaal niveau, 42% op Vlaams niveau, 41% op Waals niveau en 42% op Brussels niveau. De regeringen deden het nog slechter met 20% vrouwelijke federale ministers, 33% Vlaamse ministers en 29% ministers in de Waalse regering. Enkel de Brusselse Gewestregering kende een v/m-evenwicht.

zij-kant maakte in 2017 eveneens een analyse van de vertegenwoordiging van vrouwen in de lokale politiek en kwam tot de volgende vaststelling: de Belgische OCMW-raden deden het goed met 50% vrouwelijke raadsleden, maar dat aandeel zakte naar 41% in de provincieraden en 37% in de gemeenteraden. In de uitvoerende functies telden we amper 29% vrouwelijke gedeputeerden en 34% vrouwelijke schepenen. Slechts één op de zes burgemeesters (16%, inclusief waarnemende burgemeesters) was een vrouw.

Dat er in de Belgische politieke instellingen een taalevenwicht bestaat tussen Nederlandstaligen en Franstaligen vindt iedereen normaal (ook al komt daar soms ruzie van), maar dat de twee basisgroepen in elke samenleving nog steeds niet evenwaardig deelnemen aan de politieke besluitvorming, zouden we zomaar aanvaarden?

2. Diversiteit in de politiek = beter beleid

Blanke veertigjarige mannen in maatpak lijken nog veeleer de standaard in de politiek. Maar onze samenleving is toch veel diverser, veelzijdiger, kleurrijker dan dat? Laten we dat na 26 mei ook tonen in de personen die ons gedurende een volledige legislatuur zullen vertegenwoordigen.

Vrouwen hanteren soms andere invalshoeken, hebben andere prioriteiten of belichten een specifieke problematiek al eens op een andere manier. Laten we hen dezelfde kans geven om deze talenten en vaardigheden ook te benutten in de politiek.

3. Onze oplossingen

zij-kant roept op om bij de lijstvormingen in Vlaanderen – zoals dit al in Brussel en Wallonië beslist is – het ritssysteem toe te passen voor de volledige lijst zodat er niet alleen evenveel vrouwen als mannen op de kieslijsten staan, maar ze ook gelijk verdeeld zijn over de plaatsen. Bovendien moeten partijen actief op zoek gaan naar meer vrouwelijke lijsttrekkers. Tijdens de campagne moeten de middelen gelijkwaardig ingezet worden voor de vrouwen en de mannen op de lijst.

zij-kant pleit ook voor een eenvoudige, maar des te sterkere maatregel: na de verkiezingen de pariteit in alle uitvoerende bestuursorganen. 50/50 dus.