Home


De ‘Moeder aller verkiezingen’ komt er op 25 mei aan. Betekent ze ook een stap vooruit voor vrouwelijke politici?

Na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012 drongen vrouwen verder door tot de lokale politieke bastions:
> Het aantal rechtstreeks verkozen vrouwelijke gemeenteraadsleden steeg met 2 procentpunt tot 36%;
> Het aantal verkozen vrouwen in de provincieraden steeg het sterkst, van 37% tot 43%;
> Desondanks ging het aantal vrouwelijke gedeputeerden licht achteruit, van 27,6% na 2006 tot 23% in 2013;
> Het aantal vrouwelijke schepenen steeg tot 32,3%;
> Vlaanderen telt momenteel 13% vrouwelijke burgemeesters. Dit is een vooruitgang met 4 procentpunt ten opzichte van in 2006.

10 punten voor meer gelijkheid v/m

zij-kant brengt naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei 2014 haar beleidsvoorstellen voor meer gelijkheid v/m. Dit 10-puntenprogramma vertaalt onze prioriteiten voor de volgende legislatuur. We pleiten voor:
1. meer vrouwen in het beleid, zodat een meer vrouwvriendelijk beleid gevoerd wordt
2. het dichten van de loonkloof v/m
3. meer evenwicht tussen werk en privé
4. een genderneutrale opvoeding
5. het einde van het geweld op vrouwen
6. de doeltreffende aanpak van seksisme
7. het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap
8. de vrije keuze bij de naamgeving van kinderen
9. gelijke rechten voor meemoeders
10. toegankelijke gezondheidszorg.

Lees onze beleidsvoorstellen voor meer informatie over deze tien punten.

Vrouwenraad stelt prioriteiten voor

Ook de Nederlandstalige Vrouwenraad stelt haar memorandum voor de verkiezingen van 2014 voor aan het grote publiek. Dit memorandum werd in samenwerking met de verschillende vrouwenbewegingen in Vlaanderen opgesteld. Het vertaalt dus de gezamenlijke prioriteiten van een breed veld aan organisaties die rond vrouwenrechten actief zijn.

Uiteraard wordt in het memorandum veel aandacht besteed aan thema’s die zij-kant nauw aan het hart liggen. Toekomstige beleidsmakers vinden er aanbevelingen voor:
> een kleinere loon- en pensioenkloof
> een leefbare combinatie van werk en privéleven
> betere werkomstandigheden voor vrouwen
> een einde aan het geweld op vrouwen
> een meer evenwichtige deelname van vrouwen aan de besluitvorming in alle domeinen
> een genuanceerde beeldvorming rond vrouwen en mannen

Daarnaast wordt de rol van vrouwen in duurzame ontwikkeling en in vredesprocessen belicht. De Vrouwenraad spoort België en Europa ook aan om verder te werken aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de Europese Unie. Dit vereist o.a. een sociaal Europa dat, in plaats van te bezuinigen, investeert in mensen.

Lees het volledige memorandum van de Vrouwenraad.

Vrouw trekt een derde van kieslijsten

De kieslijsten voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen krijgen vaste vorm. De lijsttrekkers van alle partijen zijn nu gekend. zij-kant volgt de lijstvormingen met de nodige aandacht op. Tijdens de afgelopen gemeente- en provincieraadsverkiezingen bleek immers dat niet minder dan 80% van de lijsttrekkers een man was. Vrouwen kwamen dus letterlijk op de tweede plaats.

We maakten een eerste analyse van de lijsten. Wat blijkt? 31% van de lijsten (of 26 op 111) wordt getrokken door een vrouw. Het gaat vooral om vrouwen die nu al een ministerfunctie uitoefenen, zoals Ingrid Lieten, Monica de Coninck, Maggie De Block of Joke Schauvliege, of vaste waarden die al enige bekendheid hebben. Bij de federale verkiezingen van 2010 ging het nog maar om 24,5% vrouwelijke lijsttrekkers. De Vlaamse en Europese lijsten werden in 2009 door 23,4% vrouwen geleid. De vervrouwelijking van de politiek zet zich dus langzaam door. Niettemin blijft de gemiddelde lijsttrekker een man van in de vijftig die al een tijdje actief is in de politiek.

We zien ook een groot verschil tussen de partijen. sp.a is met acht vrouwelijke en zes mannelijke lijsttrekkers de meest vrouwelijke partij. In Antwerpen was het zelfs behoorlijk puzzelen om al het vrouwelijk talent een goede plaats te geven. Onze voorspelling bij de invoering van de quotawetten, dat “deze wet ooit in het voordeel van mannen zou spelen” lijkt dus uit te komen. Bij andere partijen is de strijd verre van gestreden en komen vrouwen nog vaak op de tweede plaats.

Opvallend is dat alle partijen rekenen op hun bekendste en meest ervaren figuren. Niemand pakt uit met een wit konijn. zij-kant vindt het daarom belangrijk dat partijen politica’s de kans geven ervaring op te doen. Zo kunnen we over vijf jaar met een 50/50-verhouding naar de verkiezingen trekken.

We hopen dat de goede uitgangspositie van de vrouwelijke lijsttrekkers zich weerspiegelt in de verkiezingsuitslag en dat de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in de parlementen na 25 mei een feit wordt. Bij de regeringsvormingen moet de 50/50-verdeling ook regel worden bij de aanduiding van de ministerposten.


Op deze site vind je
> argumenten om voor vrouwen te stemmen
> wettelijke regelingen over de quota
> historisch overzicht van de stem vrouw-campagnes
> hoe ook jij onze Stem Vrouw-oproep mee kan ondersteunen

 

(c) Stem Vrouw is een initiatief van met de medewerking van

Based on CMS.NET engine (c) 2007 made by S-DATA NV [www.s-data.be]