Beste regeringsonderhandelaars

Beste regeringsonderhandelaars

Beste regeringsonderhandelaars, De verkiezingen zijn gepasseerd, de teerlingen zijn geworpen, de eerste prijzen uitgedeeld. De onderhandelingen beginnen. De politieke vrouwenbewegingen en de Vrouwenraad hebben een dringende eis voor jullie, onderhandelaars: zorg voor evenveel vrouwen als mannen  in de nieuwe Vlaamse, Brusselse én federale regering. En zorg voor een regering waarin vrouwonvriendelijke standpunten geen plaats hebben. Het is 2019. Op vlak van gendergelijkheid zijn we in […]

Meer vrouwelijke parlementsleden

Op 26 mei trokken we opnieuw naar de stembus. Het resultaat: er werden meer vrouwen verkozen dan vijf jaar geleden. Zowel in het Brussels, Vlaams, Federaal als Europees parlement steeg het aantal vrouwelijke parlementsleden.

Bram Wauters over vrouwen en voorkeurstemmen

Bram Wauters over vrouwen en voorkeurstemmen

Eén van de actoren die iets kunnen doen aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen zijn kiezers. Kiezers hebben bij verkiezingen de keuze tussen het uitbrengen van een lijststem (voor de partij) en het uitbrengen van een voorkeurstem voor één of meerdere kandidaten.

Politieke genderstereotypen: zijn mannen competenter en vrouwen linkser?

Politieke genderstereotypen: zijn mannen competenter en vrouwen linkser?

Vrouwen zijn nog steeds in de minderheid in onze parlementen en regeringen. Politiek-wetenschappelijk onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van vrouwen haalt verschillende redenen aan om dit te verklaren. Een hiervan is het bestaan van politieke genderstereotypen als een onderliggende verklaring voor een mogelijke weerstand bij kiezers tegenover vrouwelijke kandidaten.

Over plakkende vloeren en draaideuren

In de politiek wetenschappelijke literatuur worden heel wat verschillende termen naar voren geschoven als het gaat over vrouwen in de politiek. Een voorbeeld van zo’n term is het glazen plafond. We kennen het allemaal, maar weten we ook wat het precies betekent?

Gemeenschappelijk memorandum Raden van Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen

Gemeenschappelijk memorandum Raden van Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen

De Waalse, federale en Brusselse raad van gelijke kansen voor vrouwen en mannen hebben een gemeenschappelijk memorandum gelanceerd voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Als al hun voorstellen worden uitgevoerd, leven we in een wereld waarin vrouwen en mannen gelijk zijn aan elkaar.

Evenveel mannen als vrouwen in volgende Europese Commissie

Evenveel mannen als vrouwen in volgende Europese Commissie

Gisteren werd de Europese campagne afgetrapt in Maastricht. De vijf aanvoerders van de Europese politieke partijen gingen voor het eerst met elkaar in debat. Over één ding waren ze het allemaal roerend eens: de volgende commissie dient uit de helft vrouwen te bestaan.

Opinie Karen Celis

Opinie Karen Celis

De kloof tussen burgers en politiek is groter dan ooit. Veel burgers voelen zich niet, slecht of fout vertegenwoordigd door degenen die dit (goed) zouden moeten doen: hun verkozen vertegenwoordigers. Te veel bevolkingsgroepen kunnen zich niet of slechts in geringe mate identificeren met de politieke besluitvormers en de beslissingen die ze nemen.

Eerste stap naar pariteit in regeringen gezet

Eerste stap naar pariteit in regeringen gezet

Gisteren keurde de Kamer een lijst goed met veertig grondwetartikels die de volgende legislatuur herzien kunnen worden. Een van deze artikels is het artikel 11 bis. Door dit artikel ter herziening te verklaren, kan de volgende regering beslissen dat alle toekomstige uitvoerende besturen evenveel vrouwen als mannen moeten tellen.

Opinie: online viespeuken, jullie zijn bij deze gewaarschuwd

Opinie: online viespeuken, jullie zijn bij deze gewaarschuwd

“Stuur maar een naaktfoto” deed mijn emmer der vernedering overlopen. Toen ook andere vrouwelijke kandidaten, velen onder hen al langer in de politiek, me lieten weten dat “Aandachtshoer” of “Neuken?” dagelijkse kost was, dacht ik pas echt: what the fuck? Laten we dit zomaar toe? Hoe pak je zoiets aan? Hoe pakken, wij vrouwen, dat aan?