Gemeenschappelijk memorandum Raden van Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen

Gemeenschappelijk memorandum Raden van Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen

De Waalse, federale en Brusselse raad van gelijke kansen voor vrouwen en mannen hebben een gemeenschappelijk memorandum gelanceerd voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Als al hun voorstellen worden uitgevoerd, leven we in een wereld waarin vrouwen en mannen gelijk zijn aan elkaar.

Gelijk loon

De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen blijft gigantisch groot. Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen, zelfs als ze exact dezelfde job uitoefenen en dezelfde loopbaan hebben. Volgens de nieuwste cijfers ligt het gemiddeld uurloon van vrouwen in 2019 nog steeds acht procent lager dan bij mannen. Ook wat deeltijds werken betreft, zijn er nog steeds grote verschillen tussen vrouwen en mannen. Doordat vrouwen veel vaker deeltijds werken is het voor hen vaak niet vanzelfsprekend om op lange termijn economisch onafhankelijk te zijn, noch om de huishoudelijke taken gelijk te verdelen. Om naar gelijkheid te gaan op loonvlak is volledige transparantie nodig over loon, inclusief de extra-legale voordelen, waar volgens de drie organen minder vrouwen van kunnen genieten. Iets waar wij bij zij-kant volledig achter staan.

Geboorteverlof

Het is een biologisch feit dat mannen ook kunnen zorgen, als ze het maar vaker doen. Net daar wringt het schoentje. Tien dagen vaderschapsverlof zijn kort. En mannen durven niet zo snel ouderschapsverlof op te nemen als dat niet past in hun bedrijfscultuur. In het memorandum pleiten de raden voor een verplicht en verlengd geboorteverlof van twintig dagen, waar beide ouders gebruik van kunnen maken. Dat zou een stap zijn in de richting van een betere verdeling van het werk thuis.

 

Lees hun volledige memorandum hier.