Eerste stap naar pariteit in regeringen gezet

Eerste stap naar pariteit in regeringen gezet

Gisteren keurde de Kamer een lijst goed met veertig grondwetartikels die de volgende legislatuur herzien kunnen worden. Een van deze artikels is het artikel 11 bis. Door dit artikel ter herziening te verklaren, kan de volgende regering beslissen dat alle toekomstige uitvoerende besturen evenveel vrouwen als mannen moeten tellen. Hiervoor is wel een twee derde meerderheid in het parlement nodig. We zijn er dus nog niet, maar dit is al een belangrijke stap in de goede richting. zij-kant zal er nauwlettend op toezien welke partijen die pariteit steunen.

Artikel 11 bis

Kieslijsten tellen evenveel vrouwen als mannen en de geslachten dienen elkaar netjes af te wisselen op de eerste twee plaatsen. Deze pariteit is wettelijk verplicht. Desondanks wordt dit niet weerspiegeld in de samenstelling van de politieke uitvoerende organen. Artikel 11 bis in onze grondwet stelt dat de Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen personen van verschillend geslacht tellen. In de praktijk blijkt dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn in deze uitvoerende besturen. De federale regering bestaat bijvoorbeeld uit amper 23 procent vrouwen. De Vlaamse regering doet het iets beter met 33 procent vrouwelijke ministers, maar ook zij is dus nog veraf van de gewenste 50/50 verdeling. Het is dus hoog tijd dat mannen plaats maken voor hun vrouwelijke collega’s. Politieke partijen hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid.

Werk voor de volgende regering

Het artikel 11 bis is door de huidige Kamer ter herziening verklaard. Hierdoor is het volgende parlement bevoegd om dit grondwetsartikel te wijzigen. Tenminste, als ook de Senaat en de huidige minderheidsregering dit nog goedkeurt. Wel moet er in de volgende legislatuur dan een twee derde meerderheid in het parlement gevormd worden. Het is aan de volgende regering om deze twee derde meerderheid te vinden en zo een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in uitvoerende besturen te bestendigen in de grondwet. Een wetsvoorstel van sp.a is alvast nu al ingediend en kan dan opnieuw voorgelegd worden na 26 mei.

Wat zeggen de politieke partijen?

Eerder deze week lanceerde VRT in samenwerking met de Standaard een stemtest voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei. Zowel in de stemtest voor de Vlaamse verkiezingen als in de stemtest voor de federale verkiezingen wordt de vraag gesteld of je al dan niet akkoord bent met de stelling dat er evenveel vrouwen als mannen in de regering moeten zitten. Het antwoord van de politieke partijen is alvast duidelijk: sp.a, Groen, PVDA en open VLD zijn voor – N-VA, CD&V en Vlaams Belang zijn tegen. De strijd is dus nog niet gestreden.

Doe hier de stemtest.