Amper 15 procent van de burgemeesters is vrouw

Amper 15 procent van de burgemeesters is vrouw

Op 14 oktober vorig jaar trokken we met z’n allen naar de stembus. Nu, drie maanden later, zijn bijna alle nieuwe colleges van burgemeesters en schepenen geïnstalleerd. Slechts 15 procent van de nieuwe Vlaamse burgemeesters is vrouw. Ook in de gemeenteraden en schepencolleges zijn de vrouwen met 35 procent nog altijd ondervertegenwoordigd.

Evenveel vrouwelijke burgemeesters als zes jaar geleden

Op de kieslijsten staan verplicht evenveel vrouwen als mannen. Toch is momenteel slechts een op de 6 burgemeesters vrouw en blijven de schepencolleges en gemeenteraden echte mannenbastions. Bovendien zijn alle burgemeesters van de centrumsteden man. We doen het hiermee even slecht als zes jaar geleden. Dat is een spijtige vaststelling, vindt zij-kant. De partijen hadden meer inspanningen kunnen leveren voor de verdere vervrouwelijking van de lokale besturen.

#StemVrouw

zij-kant pleit voor verplichte pariteit binnen schepencolleges en andere uitvoerende organen. Het is maar logisch dat deze een weerspiegeling vormen van de maatschappij en dus voor de helft uit vrouwen bestaan. Aan de kiezer om bij de volgende verkiezingen een duidelijk signaal te geven. Stem op 26 mei vrouw en zorg er zo mee voor dat de toekomstige parlementen voor de helft uit vrouwen bestaan. U kan op onze website alvast samen met ons aftellen naar de Europese, federale en regionale verkiezingen: nog 18 weken, 5 dagen, 16 uur, 34 minuten en 9 seconden.